Vì sao Việt Nam sử dụng thuốc xuyên tâm liên để điều trị COVID-19?

Thuốc xuyên tâm liên được sử dụng trong điều trị COVID-19. Đồ họa: Hương Giang
Thuốc xuyên tâm liên được sử dụng trong điều trị COVID-19. Đồ họa: Hương Giang
Thuốc xuyên tâm liên được sử dụng trong điều trị COVID-19. Đồ họa: Hương Giang
Lên top