Thu Trang - Tiến Luật, Nguyên Khang và sao Việt giúp trẻ mồ côi học hành

Các sao Việt chung tay hỗ trợ trẻ mồ côi. Ảnh: NSCC,
Các sao Việt chung tay hỗ trợ trẻ mồ côi. Ảnh: NSCC,
Các sao Việt chung tay hỗ trợ trẻ mồ côi. Ảnh: NSCC,
Lên top