Mùa vàng dưới chân mây

Những thửa ruộng lúa ngay dưới chân mây.
Những thửa ruộng lúa ngay dưới chân mây.
Những thửa ruộng lúa ngay dưới chân mây.
Lên top