Gia hạn cuộc thi phóng sự, ký sự “Mãi mãi một tình yêu Thanh Hoá”

Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD Bắc Trung bộ - Báo Lao Động thông qua thể lệ cuộc thi phóng sự, ký sự "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hoá". Ảnh: Q.Đ
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD Bắc Trung bộ - Báo Lao Động thông qua thể lệ cuộc thi phóng sự, ký sự "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hoá". Ảnh: Q.Đ
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD Bắc Trung bộ - Báo Lao Động thông qua thể lệ cuộc thi phóng sự, ký sự "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hoá". Ảnh: Q.Đ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top