Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hồng Ánh: Từ “kiều nữ cine” đến người đứng sau màn ảnh