Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tái hiện cảnh trên bến dưới thuyền

Điểm nhấn chính của Hội chợ với những chú gà đại cát cùng với gia đình gà con làm bằng chất liệu mây tre
Điểm nhấn chính của Hội chợ với những chú gà đại cát cùng với gia đình gà con làm bằng chất liệu mây tre