Hà Phương gặp gỡ riêng minh tinh Angelina Jolie ở Hollywood

Hà Phương và Angelina Jolie. Ảnh: Vinh Phan
Hà Phương và Angelina Jolie. Ảnh: Vinh Phan
Hà Phương và Angelina Jolie. Ảnh: Vinh Phan