"Cô Ba Sài Gòn" đánh bại "Em chưa 18" ngoạn mục giành giải Cánh diều vàng 2017

Ngô Thanh Vân và Ninh Dương Ngọc Lan trong "Cô Ba Sài Gòn".
Ngô Thanh Vân và Ninh Dương Ngọc Lan trong "Cô Ba Sài Gòn".
Ngô Thanh Vân và Ninh Dương Ngọc Lan trong "Cô Ba Sài Gòn".