Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần nâng cao chất lượng giáo dục môn lịch sử, bảo vệ di tích văn hóa

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Phạm Hà
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Phạm Hà