Ban nhạc Modern Talking huyền thoại tới Việt Nam biểu diễn vào tháng 11