Nghệ sĩ Việt lạc quan vượt khó trong mùa dịch

Nhà hát Tuồng Việt Nam hiện ngưng hoạt động do dịch COVID-19. Ảnh: NSCC
Nhà hát Tuồng Việt Nam hiện ngưng hoạt động do dịch COVID-19. Ảnh: NSCC
Nhà hát Tuồng Việt Nam hiện ngưng hoạt động do dịch COVID-19. Ảnh: NSCC
Lên top