2021 và sự kì vọng những nhân tố trẻ: Jack, Kaity Nguyễn, Amee có đủ sức?

Amee, Jack và Kaity Nguyễn được kì vọng bùng nổ năm 2021. Ảnh: NSCC.
Amee, Jack và Kaity Nguyễn được kì vọng bùng nổ năm 2021. Ảnh: NSCC.
Amee, Jack và Kaity Nguyễn được kì vọng bùng nổ năm 2021. Ảnh: NSCC.
Lên top