Quang Đăng, Chi Pu gạt bỏ thương tích, tạo vũ đạo cho Cung đàn vỡ đôi

Cả hai mang nhiều thương tích khi luyện tập vũ điệu mới. Ảnh: Minh Ngô
Cả hai mang nhiều thương tích khi luyện tập vũ điệu mới. Ảnh: Minh Ngô
Cả hai mang nhiều thương tích khi luyện tập vũ điệu mới. Ảnh: Minh Ngô
Lên top