Sau MV trở lại cùng Jack, Mỹ Tâm, Sơn Tùng có lo lắng với chiến lược mới?

Tạo hình của nhân vật trong truyện tranh giống với Sơn Tùng M-TP. Ảnh: CTCC.
Tạo hình của nhân vật trong truyện tranh giống với Sơn Tùng M-TP. Ảnh: CTCC.
Tạo hình của nhân vật trong truyện tranh giống với Sơn Tùng M-TP. Ảnh: CTCC.
Lên top