Xây thêm Bảo tàng mới 1.400 tỉ đồng: Hiện TPHCM có bao nhiêu bảo tàng?

Bảo tàng Hồ Chí  Minh thu hút được nhiều học sinh và du khách quốc tế
Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút được nhiều học sinh và du khách quốc tế
Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút được nhiều học sinh và du khách quốc tế
Lên top