TPHCM xây bảo tàng 1.400 tỉ đồng: Có theo "vết xe đổ" Bảo tàng Hà Nội?

TPHCM đã có một Bảo tàng Thành phố hiện hữu nhưng nay có kế hoạch xây thêm Bảo tàng Thành phố mới
TPHCM đã có một Bảo tàng Thành phố hiện hữu nhưng nay có kế hoạch xây thêm Bảo tàng Thành phố mới
TPHCM đã có một Bảo tàng Thành phố hiện hữu nhưng nay có kế hoạch xây thêm Bảo tàng Thành phố mới
Lên top