TPHCM xây Bảo tàng 1.400 tỉ đồng: Phải công khai minh bạch để dân giám sát

Cần phải chứng minh được tính hiệu quả kinh tế - xã hội khi xây Bảo tàng mới 1400 tỉ đồng
Cần phải chứng minh được tính hiệu quả kinh tế - xã hội khi xây Bảo tàng mới 1400 tỉ đồng
Cần phải chứng minh được tính hiệu quả kinh tế - xã hội khi xây Bảo tàng mới 1400 tỉ đồng
Lên top