Xây dựng đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và chiến sĩ Cần Vương

Lễ khởi công xây dựng đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và tướng sĩ Cần Vương. Ảnh: YT.
Lễ khởi công xây dựng đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và tướng sĩ Cần Vương. Ảnh: YT.
Lễ khởi công xây dựng đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và tướng sĩ Cần Vương. Ảnh: YT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top