Tái hiện hơn 300 hình ảnh, tư liệu về chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Những hình ảnh tái hiện chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh T.Vương
Những hình ảnh tái hiện chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh T.Vương
Những hình ảnh tái hiện chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh T.Vương
Lên top