Việc cấp phép các bãi tắm trên vịnh Hạ Long: Bàn mãi không xong

Bãi tắm Thiên Cảnh Sơn, vịnh Bái Tử Long tuyệt đẹp nhưng du khách không được tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Thiên Cảnh Sơn, vịnh Bái Tử Long tuyệt đẹp nhưng du khách không được tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Thiên Cảnh Sơn, vịnh Bái Tử Long tuyệt đẹp nhưng du khách không được tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top