Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thi hoa hậu quốc tế và vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ:

Vẻ đẹp tự nhiên bị vẻ đẹp nhân tạo lấn lướt