Tình yêu và tham vọng, Lựa chọn số phận, Cát đỏ: Dấu ấn vai chính ở đâu?

Tình yêu và tham vọng, Lựa chọn số phận, Cát đỏ có vai chính mờ nhạt. Ảnh: VTV
Tình yêu và tham vọng, Lựa chọn số phận, Cát đỏ có vai chính mờ nhạt. Ảnh: VTV
Tình yêu và tham vọng, Lựa chọn số phận, Cát đỏ có vai chính mờ nhạt. Ảnh: VTV
Lên top