Võ Cảnh của Cát đỏ: "Thúy Diễm nâng cảm xúc, giúp tôi diễn tốt hơn"

Nam diễn viên Võ Cảnh cho biết Thúy Diễm là tiền bối giúp anh đóng tốt hơn trong Cát đỏ. Ảnh: NSCC
Nam diễn viên Võ Cảnh cho biết Thúy Diễm là tiền bối giúp anh đóng tốt hơn trong Cát đỏ. Ảnh: NSCC
Nam diễn viên Võ Cảnh cho biết Thúy Diễm là tiền bối giúp anh đóng tốt hơn trong Cát đỏ. Ảnh: NSCC
Lên top