Thêm 7 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Nhạc sĩ Thuận Yến được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Nhạc sĩ Thuận Yến được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia đình cung cấp.