Sao Việt động viên, gửi lời chúc đến 2 bé song sinh phẫu thuật tách rời

Hàng loạt sao Việt đã gửi lời chúc đến 2 bé song sinh đang phẫu thuật tách rời. Ảnh: NSCC
Hàng loạt sao Việt đã gửi lời chúc đến 2 bé song sinh đang phẫu thuật tách rời. Ảnh: NSCC
Hàng loạt sao Việt đã gửi lời chúc đến 2 bé song sinh đang phẫu thuật tách rời. Ảnh: NSCC
Lên top