Đang phẫu thuật mổ tách cặp song sinh dính liền

Hai bé trước ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hai bé trước ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hai bé trước ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top