Nhất Trung: Từ nhạc sĩ tạo "hit" đến đạo diễn "triệu đô"