Nhạc sĩ Sa Huỳnh: “Đến giờ này, tôi mới phát hiện ra mình... đẹp”

“Đến giờ này, tôi mới phát hiện ra là mình... đẹp, vì trước, sức khỏe tôi tệ lắm, sức khỏe tinh thần cũng yếu luôn. Giờ thì tôi luôn thấy mình tràn đầy năng lượng, và đó mới chính là thanh xuân đích thực của tôi dành cho âm nhạc...”
“Đến giờ này, tôi mới phát hiện ra là mình... đẹp, vì trước, sức khỏe tôi tệ lắm, sức khỏe tinh thần cũng yếu luôn. Giờ thì tôi luôn thấy mình tràn đầy năng lượng, và đó mới chính là thanh xuân đích thực của tôi dành cho âm nhạc...”
“Đến giờ này, tôi mới phát hiện ra là mình... đẹp, vì trước, sức khỏe tôi tệ lắm, sức khỏe tinh thần cũng yếu luôn. Giờ thì tôi luôn thấy mình tràn đầy năng lượng, và đó mới chính là thanh xuân đích thực của tôi dành cho âm nhạc...”

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top