Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Mê văn hóa mới lâu thế, chứ đàn bà thì...”