Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguyễn Thị Thành rạng rỡ đảm nhiệm vai trò mới trước khi đến với LHP Cannes

Ảnh: T.H
Ảnh: T.H