Người dân xếp hàng dài chờ "hái lộc" trong ngày Tết Nguyên Tiêu Kỷ Hợi

Dòng người ngăn nắp, trật tự để chờ đến lượt vào bên trong chùa để viếng hương, xin lộc.
Dòng người ngăn nắp, trật tự để chờ đến lượt vào bên trong chùa để viếng hương, xin lộc.
Dòng người ngăn nắp, trật tự để chờ đến lượt vào bên trong chùa để viếng hương, xin lộc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top