Ngày 19.5: Khán giả Việt Nam được trực tiếp xem Lễ cưới của Hoàng tử Anh Harry

Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markler
Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markler