Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm chính thức được lưu giữ, trưng bày

Mọc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: ST
Mọc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: ST
Mọc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top