Chùa lưu giữ bộ kinh Phật cổ nhất được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt