Lý do Đàm Vĩnh Hưng trượt giải MTV EMA 2017 vào tay đại diện Phillipines