Nếu nới lỏng quy định các cuộc thi nhan sắc:

Không giới hạn, có kiểm soát nổi không?

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Sen Vàng
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Sen Vàng
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Sen Vàng
Lên top