Quản lý cuộc thi người đẹp, người mẫu: Nếu siết chặt, nên theo hướng nào?

Cần có sự kiểm soát chặt chẽ các cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: MU
Cần có sự kiểm soát chặt chẽ các cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: MU
Cần có sự kiểm soát chặt chẽ các cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: MU
Lên top