Hướng đi mới của Jack và Sơn Tùng M-TP: Sự chông chênh thấy rõ

Jack và Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MV.
Jack và Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MV.
Jack và Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MV.
Lên top