MV “Muộn rồi mà sao còn” của Sơn Tùng M-TP cán mốc 100 triệu view

MV "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng đạt 100 triệu view sau 37 ngày phát hành. Ảnh: NSCC.
MV "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng đạt 100 triệu view sau 37 ngày phát hành. Ảnh: NSCC.
MV "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng đạt 100 triệu view sau 37 ngày phát hành. Ảnh: NSCC.
Lên top