Hậu khủng hoảng Gameshow: Ai dọn dẹp mớ hổ lốn phi văn hóa?

Các danh hài trở nên nhàm chán dù nhận cát sê khủng. Ảnh: T.L
Các danh hài trở nên nhàm chán dù nhận cát sê khủng. Ảnh: T.L
Các danh hài trở nên nhàm chán dù nhận cát sê khủng. Ảnh: T.L
Lên top