Độc đáo triển lãm “Rồng- phượng trên bảo vật triều Nguyễn”

Bộ đồ rượu bằng bạc mạ vàng. Niên hiệu Khải Định (1916- 1925). Ảnh: PĐ.
Bộ đồ rượu bằng bạc mạ vàng. Niên hiệu Khải Định (1916- 1925). Ảnh: PĐ.
Bộ đồ rượu bằng bạc mạ vàng. Niên hiệu Khải Định (1916- 1925). Ảnh: PĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top