TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Về miền di sản cố đô

Một góc đại nội Huế. Ảnh: minh họa
Một góc đại nội Huế. Ảnh: minh họa
Một góc đại nội Huế. Ảnh: minh họa