Diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" bị dọa tạt axit vì diễn quá đạt

Vai diễn Nhi trong "Gạo nếp gạo tẻ"
Vai diễn Nhi trong "Gạo nếp gạo tẻ"