Diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" bị dọa tạt axit vì diễn quá đạt

Vai diễn Nhi trong "Gạo nếp gạo tẻ"
Vai diễn Nhi trong "Gạo nếp gạo tẻ"
Vai diễn Nhi trong "Gạo nếp gạo tẻ"