Diễn viên Phương Oanh không hài lòng về "Quỳnh búp bê"

Phương Oanh vai "Quỳnh búp bê".
Phương Oanh vai "Quỳnh búp bê".
Phương Oanh vai "Quỳnh búp bê".