My “sói” trong "Quỳnh búp bê": Xin đạo diễn sửa thoại vì quá ác

My "sói" luôn có hành động dằn mặt, chơi xấu Quỳnh "búp bê"
My "sói" luôn có hành động dằn mặt, chơi xấu Quỳnh "búp bê"
My "sói" luôn có hành động dằn mặt, chơi xấu Quỳnh "búp bê"
Lên top