Diễn viên Thu Quỳnh: “Khóc một dòng sông” vì nhớ “Quỳnh búp bê”