Cờ tướng chùa Vua - lễ hội tĩnh lặng trong mùa sôi động