Infographic: Những điều có thể bạn chưa biết về ngày Quốc tế Lao động

Ngày Quốc tế Lao động 1.5 được bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ, sau đó trở thành ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động trên toàn thế giới.

 
 

Infographic

Lên top