Chuyện tình xuyên thế kỷ qua những bức thư tay của nhà văn Vũ Tú Nam

Ảnh cuốn sách Hồi Ức Tình Yêu bản dịch tiếng Anh ra mắt bạn đọc trên toàn thế giới từ cuối tháng 5.2017.
Ảnh cuốn sách Hồi Ức Tình Yêu bản dịch tiếng Anh ra mắt bạn đọc trên toàn thế giới từ cuối tháng 5.2017.