THỊ XÃ SƠN TÂY (HÀ NỘI):

“Bêtông hóa” thành cổ, “nhốt” di tích trong cũi sắt

Cổng thành cổ Sơn Tây bị “nhốt” vào lồng sắt (chụp ngày 4.1).Ảnh: ĐỨC VÂN
Cổng thành cổ Sơn Tây bị “nhốt” vào lồng sắt (chụp ngày 4.1).Ảnh: ĐỨC VÂN